..::Oyuntravian OYUN KURALLARI::..


Oyun kurallarımızın tam olarak açıklık kazandıramadığı durumların kötüye kullanılması yasak olup, bu tür girişimlerde bulunan hesaplar cezalandırılırlar.Bütün kurallar aynı şekilde, hesabını silmeyi düşünen ve hesabı silme aşamasında bulunan hesaplar için de geçerlidir.

§ 1 Hesap

§1.1. Her oyuncu bir oyun dünyasında(serverda) sadece bir hesaba sahip olabilir ve sadece bir hesapla oynayabilir.

§1.2. Her oyuncu bir oyun dünyasında(serverda) sadece bir hesaba sahip olabilir ve sadece bir hesapla oynayabilir

§1.3. Hesap sahibi, hesapta kayıtlı email adresinin sahibidir. Gerek duyulması halinde email adresi oyun içerisinde (Profil - Hesap) bölümünde değiştirilebilir. Şüpheli durumlarda, Multihunter tarafından email adresinin doğrulanması istenile bilir.

§1.4. Şifrelerin paylaşılması yasaktır ve hesap cezalan dırılır.İstisna: aynı serverda başka hesabı bulun mayan kişilerle ortak olarak oyun oynanabilir. Temsilcilik ilişkisi bulunan ve ortak bilgisayar lardan giriş yapan hesaplar aynı şifreye sahip olamazlar.

§1.5. Hesap sahibinin oyuna girmemesi halinde en fazla 14 gün süreyle bir hesapta temsilcilik yapabilir siniz.

§1.6. Hesap sahibi, temsilcilerinden, aynı bilgisayar- lardan yapılan girişlerden ve hesapta yapılan bütün işlemlerden sorumludur.

§ 2 Ağ görgü kuralları

§2.1. Maddi Çıkar Sağlamak: Askeri birlikler ve hammadde alışverişi karşılığı maddı kazanç sağlamak yasaktır. Aynı şekilde, diğer oyunculara para karşılığında işlem yapmalarının talep edilmesi ve hesabın para karşılığında devredilmesi de yasaktır. Bu tür işlemlerin tespiti halinde hesap cezalandırılır.

§2.2. Bütün oyuncular diğer oyunculara saygılı olmak zorunda olup, yazışmalarda nezaket kuralları çerçevesinde yazışmak zorundadırlar. Küfür, hakaret, ırkçılık, cinsellik içeren mesajların gönderilmesi; siyasi,dini veya yasadışı örgütlerin propagandasının yapılması yasaktır. Oyuntravian yetkilileri sakıncalı gördükleri profil bilgilerini, köy/birlik isimlerini uyarmaksızın silebilir veya değiştirebilirler.

§2.3. Her türlü yazışmada kullanılan dil sadece Türkçe ve/veya İngilizce olabilir. Aynı durum birlik ve oyuncu profilleri için de geçerlidir.

§2.4. Oyuncuları oyun haricinde tehdit etmek ve oyun kurallarını ihlale zorlamak yasaktır.

§2.5. Oyuntravian ekibi tarafından izin verilmeyen marka veya kuruluşların reklamının yapılması, profillerde yapılan açıklamalar ve şüphe içerikli işaretlerin yayınlanması, asılsız suçlamalar ve bilgiler içeren yazışmaların oyun içerisinde dağıtılmasına yardımcı olunması, oyun içi mesajlaşmalarda ve birlik forumlarında spam mesajlar yazmak yasaktır.

§2.6. (Saldıran ve saldırıyı uğrayan)İki tarafın da izni olmadan saldırı raporlarını oyunda veya forumda yayınlamak yasaktır. Aynı şekilde diğer oyuncularla yaptığınız oyun içi mesajlaşmaları, Multihunterla mesajlaşmalarınızı; başka oyuncularla, adminlerle email ile yaptığınız yazışmaları da forum veya oyuncu/birlik profilinde yayınlamak yasaktır.

§2.7. Sıralı saldırı çıkmak yasaktır. Aynı dakika içersinde bir hesaptan başka bir hesaba en fazla 6 (Altı) sıralı saldırı çıkabilirsiniz. 6 sıralı saldırıdan fazla çıkan hesap saldırdığı hesabın tüm kayıplarını karşılamak zorundadır. Karşılamadığı takdirde hesap banlanacaktır.(Mancınıklı saldırılar için geçerlidir)

§2.8.Tahrik, Kışkırtma ve Zorlama: Diğer oyuncuları, hesabını silmeye, hesabını devretmeye, temsilcilik yetkisi vermeye veya hesabını birden fazla kişiyle ortak oynamaya zorlanması yasaktır. Aynı şekilde diğer hesaplara baskı uygulayarak, diğer hesapların kendi çıkarlarınıza zorla yönlendirilmesi de yasaktır. Diğer hesapları kendi hesabınız için oyun kurallarımızı ihlal etmesi yönünde baskı yapılması da aynı şekilde yasaktır(Bir hesabın izin verilenden daha fazla miktarda hammadde transferi göndermeye zorlanması, bu hesaba ait bir köyün size teslim edilmeye zorlanması veya hesap şifresini almak için baskı yapılması).

§2.9.Oyun içindeki hataları oyuncunun kendi çıkarı için kullanması yasaktır ve bunu yapan o-yuncular cezalandırılırlar. Oyunumuz sadece üzerinde değişiklik yapılmamış bilinen internet tarayıcıları(ie, chorme vb.) ile oynanabilir.Oyunun işleyişini etkileyen yazılımların, bina inşası, seviye yükseltme, saldırı, hammadde alanlarını tarama gibi işlemleri otomatik yapmayı sağlayan eklentilerin (Script/Bot) kullanılması yasaktır. Aynı şekilde server işleyişini etkileyen veya girişler yaparak alan taraması yapan bütün eklentiler de yasaktır. Tarayıcıların (browserlerin) ekstra özelliklerini oyun için avantaj sağlayacak şekilde kullanmakta aynı şekilde kesinlikle yasaktır. Grafik paketlerinin kullanılması yasak değildir.

§2.10. Oyuntravian yönetimiyle ilgili isimlerden oluşan hesapların(Admin, Multihunter vb.) açılması, açılan hesapların küfürlü, ırkçı veya siyasi acıklamalarda bulunması yasaktır. Bu kurallara uymayan oyuncuların hesapları derhal silinir.

§2.11.sistem tarafından banlanan hesaplar silinmektedir.. Bu hesapların herhangi bir sıralamada veya madalyada verilen ödüller geri alınır. Sistem tarafından banlanan hesaplar ÖDÜL almaya hak kazanamaz. Sıralamada ÖDÜL bir sonraki heaba devredilir..Bir sonraki hesapta banlıysa bir sonrakine devredilir

§ 3 İletişim

§3.1. Multihunter kural ihlalleri ile görüşebileceğiniz tek görevlidir.Oyuncular Multihunter ile özel mesaj yoluyla yazışarak sorununa çözüm aramalı ve sorunun çözümü hakkında nasıl bir yol izleneceğini öğrenmelidir. Sadece yanlış bir karar verilmesi halinde info@oyuntravian.com şikayette bulunulabilir.İşlem yapılabilmesi için gerekçenin haklı olması gerekmektedir.

§ 4 İdari

§4.1. Oyun kurallarını değiştirme yetkisi Oyuntravian Yetkililerine ait olup gerekli görüldüğü takdirde her zaman oyun kurallarında değişiklikler yapabilirler.

§4.2.Eğer oyun kuralları ile ilgili paragraflardan bir tanesi geçerliliğini kaybederse, bu durum sadece o paragraf için geçerli olup diğer oyun kuralları geçerliliğini sürdürürler. Bu durumda en kısa sürede yeni paragraf yetkililer tarafından düzeltilir. Değiştirilen kurallar, bir hesabın kilitlenmesi halinde, yayınlanmadan da kullanılabilir.?>

§ 5 Cezalandırmalar

Kurallara uymayan oyuncular Oyuntravian yetkilileri ve Multihunterlar tarafından cezalandırılırlar. Cezalandırmalar işlenen suçlara göre değişiklilik gösterir. Kural ihlali yapan ve bu işlemlerde payı olan bütün hesaplar cezalandırılmaktadır. Yapılan kural ihlaline göre cezalandırmalar nüfus azaltılması( hammadde ve bina seviyelerinin düşürülmesi), hesaba ait köylerin silinmesi, askeri birliklerin silinmesi, hammadde depolarının boşaltılması ve hesabın silinmesi şeklinde olabilir. Hesabın kilitli bulunması ceza olarak değerlendirilmemektedir ve cezalandırma işleminin tamamlanmasına kadar, bu hesabın bekletildiğini veya bu hesabın inceleme altında bulunduğunu göstermektedir. Hasar Karşılama:Hesapların kilitli tutulduğu süre içerisinde hesaplarda oluşabilecek hasarlar Oyuntravian tarafından karşılanmaz. Altın/Plus:Hesabın gördüğü zarar ve kilitli bulunduğu süre içerisinde oluşan hasar Oyuntravian tarafından kesinlikle karşılanmaz.Plus ödeme yapan üyelerin diğer hesap sahiplerine karşı hiç bir üstünlüğü yoktur ve özel bir işleme tabi tutulmazlar. Ödeme yapan oyuncuların da bütün kurallara uymaları zorunludur.